Saavutettavuus
digitaalisissa palveluissa

Organisaatiot ja yritykset tarjoavat digitaalisia palveluita, joiden tulisi olla saavutettavissa yhdenvertaisesti kaikille palveluiden käyttäjille. Saavutettavuusvaatimukset koskevat yritysten ja organisaatioiden verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia.

Vuoden 2021 alusta laki velvoittaa seuraavia yksityisen sektorin toimijoita saavutettavuusdirektiivin osalta: pankit, luottolaitokset, finanssiala, vakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vesi- ja energia-ala sekä liikenne- ja postipalvelut. 

Suunnittelemalla ja toteuttamalla palvelut käyttäjäystävällisiksi ja saavutettaviksi, tuotetaan niillä lisäarvoa asiakkaille ja sidosryhmille sekä vähennetään asiakaspoistumaa. 

Saavutettavuusopas_2020-2

Paranna digitaalisten palveluidesi saavutettavuutta - lataa opas

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, kuinka
hyvin erilaiset käyttäjät voivat käyttää verkkopalvelua.

Saavutettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon erilaiset käyttötilanteet ja erityisryhmät, sekä ihmisten erilaiset tarpeet.

Kokosimme Sinulle tämän oppaan, jonka avulla pääset organisaatiossasi ottamaan ensimmäiset askeleet kohti saavutettavia digitaalisia palveluita.

 

Tärkeät päivämäärät saavutettavuusdirektiivin soveltamiselle

web_icon

23.9.2020 

ennen 23.9.2018 julkaistuihin verkkosivustoihin

 
intra_icon

1.1.2021

Vesi- ja energiahuollon, liikenne-, posti-, vakuutus- ja pankkialan verkkosivustot

mobile_icon

23.6.2021 

mobiilisovellukset


 

23.9.2018 jälkeen julkaistuihin verkkosivuihin sovelletaan direktiivin vaatimuksia.

Saavutettavuus tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Kun yritys tuntee kestävän kehityksen ja saavutettavuuden periaatteet, se voi vasta siihen haasteeseen, mitä nykypäivän käyttäjät asettavat palveluille ja yrityksille. Saavutettavuus tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: sitä, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Eriarvoisuuden vähentäminene_web_10

Tavoitteen 10 tarkoituksena on edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

Varmistetaan yhdessä sivustonne saavutettavuus.
Ota yhteyttä

NikoYlänen110x110

Niko Ylänen

Sales Executive
+358400411872
niko.ylanen@cybercom.com