Saavutettavuus
digitaalisissa palveluissa

Organisaatiot ja yritykset tarjoavat digitaalisia palveluita, joiden tulisi olla saavutettavissa yhdenvertaisesti kaikille palveluiden käyttäjille. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi www-sivut sekä erilaiset organisaatioiden sisäisessä käytössä olevat sähköiset dokumentit.

Suunnittelemalla ja toteuttamalla palvelut käyttäjäystävällisiksi ja saavutettaviksi, tuotetaan niillä lisäarvoa asiakkaille ja sidosryhmille sekä vähennetään asiakaspoistumaa. 

Saavutettavuusopas_2020-2

Lataa opas:
Paranna digitaalisten palveluidesi saavutettavuutta 

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, kuinka
hyvin erilaiset käyttäjät voivat käyttää verkkopalvelua.

Saavutettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon erilaiset käyttötilanteet ja erityisryhmät, sekä ihmisten erilaiset tarpeet.

Kokosimme Sinulle tämän oppaan, jonka avulla pääset organisaatiossasi ottamaan ensimmäiset askeleet kohti saavutettavia digitaalisia palveluita.

Tärkeät päivämäärät saavutettavuusdirektiivin soveltamiselle

web_icon

23.9.2020 alkaen

ennen 23.9.2018 julkaistuihin verkkosivustoihin

mobile_icon

23.6.2021 alkaen

mobiilisovelluksiin

 

intra_icon

Extra- ja intranet

ennen 23.9.2019 julkaistuihin sisältöihin vasta, kun sivustot uudistetaan perinpohjaisesti

23.9.2018 jälkeen julkaistuihin verkkosivuihin sovelletaan direktiivin vaatimuksia.

Saavutettavuus tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Kun yritys tuntee kestävän kehityksen ja saavutettavuuden periaatteet, se voi vasta siihen haasteeseen, mitä nykypäivän käyttäjät asettavat palveluille ja yrityksille. Saavutettavuus tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: sitä, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Eriarvoisuuden vähentäminene_web_10

Tavoitteen 10 tarkoituksena on edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

mikakuusisto1Mika Kuusisto

Sales Executive
+358504097203
mika.kuusisto@cybercom.com